ทริค

Tips & Tricks ลดความเสี่ยง ไม่ให้ลูกหลานเกิดภาวะสมาธิสั้น

Categories

Tips & Tricks ลดความเสี่ยงการเกิดโรค ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นแม้จะเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยแต่ในช่วงเวลานี้ ลูกหลานที่ซึ่งเรียนออนไลน์อยู่บ้านเฝ้าติดหน้าจออย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ทำอย่างไรเพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างดี มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลเสียระยะยาวได้ดีที่สุด วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ทริค

https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/child/09042014-1854

Tips & Tricks แนะนำสาเหตุ ADHD ที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย

สำหรับการเรียนรู้ Tips & Tricks เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคสมาธิสั้น Attention Deficit Hyperactivity Disorder หรือ ADHD ต้องเริ่มต้นจากการรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะของโรคเสียก่อน ภาวะสมาธิสั้นเกิดขึ้นเพราะการทำงานของสมองในส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมบางอย่างหลั่งสารออกมาน้อยเกินไปส่งผลให้การมีสมาธิจดจ่อ การยับยั้งชั่งใจและการเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ มีสาเหตุเกิดขึ้นจาก

  • กรรมพันธุ์ พ่อหรือแม่เป็นโรคสมาธิสั้น บุตรมีโอกาสเป็นมากกว่า 50%
  • พฤติกรรม เช่น มารดาสูบบุหรี่หรือติดสารเสพติดระหว่างตั้งครรภ์, ได้รับสารพิษประเภทตะกั่วและทารกที่คลอดออกมาแล้วมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เป็นต้น 

จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ทราบว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดภาวะของโรคสมาธิสั้น เช่น เล่นเกมดูทีวีมากเกินไป โรคภูมิแพ้ ภาวะขาดวิตามิน การรับประทานสีผสมอาหารหรือทานช็อกโกแลตมากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะโรค ADHD ได้

ทริค

https://alpha-b.me/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99/

Tips & Tricks ป้องกัน ดูแลและรักษาผู้มีภาวะสมาธิสั้นแบบง่ายๆ

การเรียนรู้ Tips & Tricks แบบง่ายๆ ที่ช่วยให้การดูแลบุคคลรวมถึงการป้องกันผู้ที่อาจเกิดภาวะโรคสมาธิสั้นประกอบไปด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้

Tips & Tricks ดูแลป้องกันและรักษาด้วยการสร้างกิจกรรมใหม่

สำหรับ Tips & Tricks ลดความเสี่ยง ด้วยการหากิจกรรมใหม่ให้ผู้มีภาวะป่วยได้ทำ มีคำชมและให้รางวัลตามสมควร การพูดการสร้างความเข้าใจหรือการออกคำสั่งเพื่อให้ปฏิบัติตามต้องทำทีละอย่าง ห้ามออกคำสั่งหลายเรื่องพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นเด็กในวัยเรียนต้องได้รับการดูแลจากครูอาจารย์ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดมากเป็นพิเศษ การจัดที่นั่งและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพิ่มความน่าสนใจแปลกใหม่อื่นๆ สามารถช่วยให้เด็กมีสมาธิจดจ่อต่อการเรียนมากขึ้น

Tips & Tricks ดูแลป้องกันและรักษาด้วยการพบแพทย์

สำหรับ Tips & Tricks ลดความเสี่ยง ด้วยการพบแพทย์รักษาด้วยยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีอาการโรคอื่นเกิดขึ้นร่วมด้วย เช่น การเรียนรู้บกพร่องซึ่งสังเกตได้ในเวลาเรียนหนังสือการดูแลจากครูอาจารย์ผู้สอนจึงเป็นเรื่องสำคัญ โรคกล้ามเนื้อกระตุก โรควิตกกังวลและพฤติกรรมต่อต้านสังคมในลักษณะต่างๆ แม้ยาจะช่วยเพิ่มการหลังสารในสมองให้เพิ่มมากขึ้นได้แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็มีส่วนสำคัญ ต้องดูแลรักษาและป้องกันไปพร้อมๆ กัน

สรุป Tips & Tricks ลดความเสี่ยงการเกิดโรค ADHD

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น Tips & Tricks สำหรับวิธีลดความเสี่ยงการเกิดภาวะโรคสมาธิสั้น ผู้ปกครองและคนในครอบครัวรวมถึงครูอาจารย์ที่ดูแลสามารถร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้คำแนะนำ คำอธิบายกับผู้ประสบภาวะโรคนี้ได้รวมถึงการให้ยาเพื่อเพิ่มการหลั่งสารในสมอง ภาวะโรคนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาไม่น้อยแต่ก็สามารถหายเป็นปกติหรือมีพฤติกรรมดีขึ้นได้ ปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้อย่างแน่นอน

ทริค

https://www.samitivejhospitals.com/th/article/detail/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81