ทริค

Tips & Tricks ป้องกันการเกิดโรคไบโพล่าร์ ด้วยวิธีง่ายๆ

Categories

Tips & Tricks วันนี้ขอแนะนำเทคนิคง่ายๆ เพื่อช่วยให้ผู้ที่อยู่ในภาวะป่วยด้วยโรคไบโพล่าร์หรืออารมณ์สองขั้วสามารถเกิดความเข้าใจร่วมไปกับการใช้ยาตามแพทย์สั่งเพื่อให้หายป่วยได้เร็วที่สุด กลับเข้าสู่สังคมและยืนหยัดใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพต่อไป เทคนิคดีๆ มีอะไรบ้างไปติดตามกัน

ทริค

https://www.bangkokhospital.com/content/2-types-bipolar-disorder

Tips & Tricks สาเหตุของการเกิดภาวะโรคไบโพล่าร์

สาเหตุของการเกิดภาวะโรคไบโพล่าร์ที่ Tips & Tricks ขอแนะนำในวันนี้สามารถแยกการเกิดขึ้นของภาวะโรคได้เป็น 4 ประเภทคือ

  • เกิดจากพันธุกรรม 
  • เกิดจากความผิดปกติของสมอง
  • เกิดจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู
  • เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บประเภทอื่นๆ เช่น ความผิดปกติของไทรอยด์ทำให้หลังสารส่งผลต่อความแปรปรวนของอารมณ์
ทริค

https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C

เทคนิค Tips & Tricks ดูแล ป้องกันและรักษาภาวะไบโพล่าร์

สำหรับ Tips & Tricks ในการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้มีภาวะป่วยทางอารมณ์ที่เรียกว่าไบโพล่าร์นั้นทั้งตัวผู้ป่วยเองรวมถึงคนในครอบครัว เพื่อนฝูงและคนใกล้ชิดสามารถให้ความช่วยเหลือร่วมกันดูแล ป้องกันและรักษาอาการของผู้ป่วยร่วมกับการให้ยาทางการแพทย์ได้ ดังนี้

Tips & Tricks ในการป้องกัน ดูแลและรักษาด้วยยา

ปกติแล้วอาการอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าร์สามารถรักษาด้วยยาและขาดได้ภายในเวลา 15-60 วันแต่อาการของโรคนี้สำหรับผู้ที่เคยเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเรื่อยๆ มากถึง 90% ดังนั้น Tips & Tricks ป้องกันการเกิดโรค แพทย์ส่วนใหญ่จะให้รับประทานยาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของโรคนั่นเอง

Tips & Tricks ในการป้องกัน ดูแลและรักษาจากคนรอบข้าง

คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลใกล้ชิดกับผู้ป่วยสามารถช่วยสนับสนุนการรักษาได้ เป็น Tips & Tricks ป้องกันการเกิดโรค ได้ดีที่สุดด้วยการดูแลป้องกันดังนี้

Tips & Tricks สำหรับตัวผู้ป่วย 

Tips & Tricks ป้องกันการเกิดโรค ผู้ป่วยต้องสังเกตอาการร่วมถึงการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างให้ช่วยสังเกตอาการ หากเกิดความผิดปกติต้องพบแพทย์ทันที ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ตัวเอง รับประทานยาตรงตามแพทย์สั่ง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

Tips & Tricks สำหรับคนรอบข้าง

Tips & Tricks ป้องกันการเกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลใกล้ชิดกับผู้ป่วยช่วยเตือนในเรื่องของการรับประทานยาให้ตรงเวลา ช่วยทำกิจกรรมแปลกๆ ใหม่ๆ หรือออกกำลังกายร่วมกัน เข้าใจถึงอารมณ์แปรปรวนของผู้ป่วย สิ่งที่แสดงออกไม่ใช่นิสัยจริง สอดส่องพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการใช้จ่ายเงิน 

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือ Tips & Tricks ดูแล รักษาและป้องกันการเกิดโรคที่ง่ายและดีที่สุดสำหรับตัวผู้ป่วยและคนรอบข้าง ไม่ต้องใช้เงินเพียงใส่ใจ เข้าใจและยอมรับความจริงของอารมณ์เท่านั้น

ทริค

https://www.doctorraksa.com/th-TH/blog/bipolar-disorder.html

สรุป Tips & Tricks ดีๆ ช่วยให้การรักษาไบโพล่าร์สัมฤทธิผล

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น Tips & Tricks ในการดูแล รักษาและป้องกันภาวะไบโพล่าร์ร่วมกับการรับยาตามแพทย์สั่ง การร่วมมือกันทั้ง 2 ส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการบรรเทาลงและหายขาดได้ สามารถกลับเข้าสู่สังคมใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ต่อไปอย่างแน่นอน