ทริค

Tips & Tricks เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดภาวะโรคซึมเศร้า

Categories

Tips & Tricks สำหรับการเรียนรู้และเข้าใจผู้เป็นโรคซึมเศร้าจะช่วยให้การดูแลตัวเองรวมถึงคนรอบข้างที่กำลังจะตกอยู่ในภาวะการเกิดโรคหรือเป็นโรคซึมเศร้าแล้วสามารถผ่านวิกฤตของโรคไปได้ สามารถกลับเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปได้ เป็นอย่างไรไปเรียนรู้กัน

ทริค

https://www.sanook.com/health/721/

Tips & Tricks แนะนำสาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้า

สำหรับวันนี้ Tips & Tricks ขอแนะนำสาเหตุการเกิดภาวะโรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งที่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการร่วมมือจากตัวผู้ป่วย หมอและคนรอบข้าง สาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้าพบว่ามีปัจจัยมาจากสิ่งต่อไปนี้

 • ความผิดปกติจากสารเคมีหรือเซลล์ในการรับสารเคมีในสมอง ส่งผลให้การหลั่งสารรวมถึงการรับสารเพื่อส่งต่อเกิดความเสียหายสารดังกล่าวได้แก่ ซีโรโทนินและ นอร์เอพิเนฟริน
 • ความผิดปกติในความคิด ลักษณะนิสัยที่มองโลกในแง่ลบ คิดวนอยู่กับเรื่องร้ายๆ แย่ๆ ไม่สามารถหาข้อดีได้เลยส่งผลเสียก่อให้เกิดโรคได้
 • ความผิดปกติทางพันธุ์กรรม

อย่างไรก็ตามอาการที่แสดงออกซึ่งภาวะซึมเศร้าอาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บประเภทอื่นๆ เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า รวมถึงการปรับตัวเมื่อชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เช่น เกษียน สูญเสียของรักคนรักแบบกะทันหัน เป็นต้น การสังเกตอาการและหากเกิดข้อสงสัยควรพบแพทย์ทันทีจะได้รักษาทันอาการ

ทริค

https://www.thaihealth.or.th/Content/44430-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html

Tips & Tricks ดูแลรักษาอาการภาวะโรคซึมเศร้าที่ถูกต้อง

การป้องกัน ดูแลและรักษาอาการโรคซึมเศร้าร่วมกับการให้ยาและพบจิตแพทย์เป็น Tips & Tricks ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรักษาและมีชีวิตกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างรวดเร็ว สรุปเทคนิคเคล็ดลับดูแลผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าแนะนำดังนี้

Tips & Tricks การเลี่ยงคำพูดที่ไม่ถูกหูคนซึมเศร้า

Tips & Tricks ป้องกันและลดความเสี่ยง ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดบางคำที่คนทั่วไปฟังแล้วเหมือนให้กำลังใจแต่สำหรับผู้มีภาวะป่วยจะรู้สึกดำดิ่งสู่ความเศร้าความทุกข์มากขึ้นไปอีก คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงและเน้นเป็นผู้รับฟังที่ดีมากกว่า ส่วนใหญ่ทุกคำที่ต้องห้ามคือสิ่งที่ผู้ป่วยพยายามผ่านไปให้ได้มาหมดแล้วแต่ไม่สามารถทำได้เพราะอาการป่วยนั่นเอง คำที่ต้องเลี่ยงประกอบไปด้วยคำว่า 

 • จะเศร้าไปถึงไหน
 • เราก็เคยเป็น มันไม่แย่ขนาดนั้นหรอก
 • ทำแบบนี้คนอื่นยิ่งเดือดร้อน
 • เรื่องแค่นี้เองไม่ต้องเศร้าไปหรอก
 • สู้ๆ นะ เดี๋ยวก็ดีขึ้น
 • พยายามมากขึ้นอีกหน่อย แค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้
 • ห้ามร้องไห้ ร้องทำไม
 • ทำไมไม่กินข้าว

Tips & Tricks การรักษาด้วยยาและการพบจิตแพทย์

สำหรับการใช้ยาเพื่อการรักษา Tips & Tricks ป้องกันและลดความเสี่ยง แนะนำให้พบแพทย์โดยตรงอย่าหาซื้อหรืออาศัยยาจากผู้ป่วยคนอื่นทานเพราะยารักษาภาวะซึมเศร้าจะสามารถใช้ได้ผลเป็นการเฉพาะตัวบุคคล กลุ่มยารักษาโรคประเภทนี้มีมากถึง 3 กลุ่มยาได้แก่กลุ่มยา SSRI-MAOI และกลุ่มยา tricyclic ส่วนการพบจิตแพทย์รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์จะช่วยให้ผู้ป่วยได้พูดคุย ระบายและสามารถคลายข้อกังวลใจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีโดยเฉลี่ยแล้ว 1 เดือนควรพบ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย

ทริค

https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Article/Details/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95/Do%E2%80%99s—Don%E2%80%99t-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99–%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2-

สรุป Tips & Tricks ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าได้

จากที่กล่าวมาทั้งหมด Tips & Tricks ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยซึ่งตกอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าได้มีทั้งการเลือกคำพูดที่เหมาะสม เลี่ยงคำพูดที่ฟังดูดีแต่กลับทำร้ายตัวผู้ป่วย การพบแพทย์เพื่อรับยา การพูดคุยกับจิตแพทย์หรือนักสังคมสงเคราะห์ ทั้งหมดล้วนแต่สามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วยหายและกลับเข้าสู่สังคมได้ในที่สุดนั่นเอง