สุขภาพ

โควิด สุขภาพ จิตเสียแก้ไขและหาทางออกอย่างไรดี

Categories

สุขภาพ ของคนไทยในปัจจุบันเสื่อมลงไปมากโดยเฉพาะด้านภาวะอารมณ์และจิตใจเนื่องมาจากสาเหตุของการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ทำให้รูปแบบของการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ระบบเศรษฐกิจทั้งภาคครัวเรือนและระดับประเทศเสียหายอย่างหนักและที่สำคัญไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยคนไทยเท่านั้น ภาวะตกต่ำเช่นว่ามานี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กันทีเดียวทั่วโลก สิ่งหนึ่งที่จำเป็นในเวลานี้นอกจากปัจจัย 4 แล้วภาวะจิตใจของแต่ละคนจะมีวิธีสร้างให้เข้มแข็งได้อย่างไร วันนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆ กัน

สุขภาพ

https://www.bangkokhospital.com/center-clinic/brain/bangkok-mental-health-rehabilitation-and-recovery-center?info=overview

วิธีรักษา สุขภาพ จิตในช่วงเวลาโควิด19 ระบาดหนัก

ทางรอดทางแรกที่จะช่วยให้ชีวิตของแต่ละคนผ่านวิกฤตโควิด19 ไปได้ต้องเริ่มจากการสร้าง สุขภาพ จิตให้ดีและมั่นคงเสียก่อน ความมั่นคงทางอารมณ์และการตอบสนองต่อปัญหารูปแบบต่างๆ อย่างเข้าใจจะช่วยให้ความยากลำบากในช่วงเวลานี้มีทางออกดีๆ ไม่ทำลายตัวเองรวมถึงคนในครอบครัวได้อย่างแน่นอน ข้อแนะนำที่แม้จะดูง่ายแต่ถ้าหากทุกคนพยายามเรียนรู้และยอมรับเชื่อว่าสามารถพัฒนาอารมณ์และช่วยให้การรับมือปัญหาต่างๆ ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอน ข้อแนะนำมีดังนี้ 

วิธีรักษา สุขภาพ จิตด้วยการนิ่ง

เมื่อตกอยู่ในภาวะกดดันทางอารมณ์ มีความรู้สึกอึดอัดและหาทางออกไม่ได้ในทันที แนะนำให้ผู้ประสบปัญหาหยุดทำกิจกรรมทุกอย่างในเวลานั้น ให้ยืนหรือนั่งนิ่งๆ สักครู่ก่อนจะหายใจลึกๆ ยาวๆ ไม่ต้องพยายามคิดหาทางออกหรือหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ พยายามรับรู้ถึงลมหายใจที่กำลังเข้าและออกผ่านปลายจมูกเท่านั้น ใช้เวลาอยู่กับลมหายใจ 5-10 นาที สุขภาพกายสุขภาพใจ จะดีและมีสติตั้งรับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ดีขึ้น

วิธีรักษา สุขภาพ จิตด้วยการเข้าสังคม

ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหา การได้พูดคุยกับคนอื่นๆ บ้างแม้จะไม่ได้พูดคุยหรือระบายหมดทุกเรื่องก็สามารถส่งผลให้ สุขภาพกายสุขภาพใจ ดีและเข้มแข็งขึ้นได้ การระบายความรู้สึกออกมาสามารถลดความอึดอัดภายในใจได้

วิธีรักษา สุขภาพ จิตด้วยการรักษาหน้าที่

ไม่ว่าจะต้องเผชิญปัญหารุมเร้าเข้ามามากมายเพียงใด สุขภาพกายสุขภาพใจ จะเข้มแข็งและมั่นคงขึ้นได้หากผู้ประสบปัญหาไม่ละทิ้งหน้าที่หรือกิจวัตรที่ต้องทำในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องของครอบครัวรวมถึงหน้าที่การงาน การรักษาหน้าที่อย่างต่อเนื่องจะเพิ่มประสบการณ์ต่างๆ มากขึ้นกว่าการจมอยู่กับที่เดิมและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอาจจะเป็นทางออกของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ก็ได้

สุขภาพ

https://allwellhealthcare.com/elderly-mental-health/

วิธีรักษา สุขภาพ จิตด้วยการใส่ใจตัวเองและคนรอบข้าง

การยอมรับในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนรวมถึงตัวผู้ประสบปัญหาเองจะช่วยให้เข้าใจได้ว่า คนแต่ละคนมีความสามารถมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีใครสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ วันนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดแต่พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดข้อผิดพลาดเช่นเดิม ส่วนเมื่อวานทุกอย่างผ่านไปแล้วฟื้นฝอยหาตะเข็บคร่ำครวญไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้ สุขภาพกายสุขภาพใจ จะดีและเข้มแข็งขึ้นได้เมื่อยอมรับความจริงในความเป็นตัวตนของแต่ละคน การให้ความช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือช่วยให้ใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้น

วิธีรักษา สุขภาพ จิตด้วยการความช่วยเหลือจากผู้ชำนาญการ

อย่าอายหรือลังเลที่จะเข้าพบหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ชำนาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นแพทย์ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ สุขภาพกายสุขภาพใจ จะดีขึ้นได้ถ้าพร้อมที่จะให้ชีวิตดีขึ้น การพบผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหานั่นหมายความว่า ผู้ประสบปัญหาต้องการทางออกหรือหายจากอาการเศร้าหมองนั่นเอง ถือว่าเป็นการนับ 1 ที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้

สุขภาพ

https://www.bangkokhospital.com/content/new-concepts-and-mental-health-services

สรุป สุขภาพ จิตดีเกิดขึ้นได้แค่ใส่ใจตัวเองและคนรอบข้าง

สุขภาพ จิตสุขภาพกายจะดีได้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร ปัจจัยที่สำคัญอยู่ที่ตัวผู้ประสบปัญหาเองทั้งสิ้น การตั้งสติและเริ่มตั้งใจแก้ปัญหาอย่างจริงจังแม้จะทำเองคนเดียวไม่ได้ก็สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ได้หลากหลายช่องทาง แต่เริ่มต้นที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางออกดีๆ ก็มีอยู่เสมอ