สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง

วลีที่ว่า “สุขภาพดี ไม่มีขาย” เป็นประโยคที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยจริง ๆ เพราะเรื่องของสุขภาพ เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างด้วยตัวเอง ไม่สามารถไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพองค์ได้ให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ ต้องเริ่มจากการมีวินัยในตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก การดูแลตัวเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน สภาพแวดล้อม ล้วนมีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจ

สุขภาพดีควรมีลักษณะอย่างไร?

หลายคนคงสงสัยว่า การมีสุขภาพที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร? จึงจะเรียกว่าดีได้ ขอตอบเลยว่าลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพที่ดีนั้น คือการที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโคภัยไข้เจ็บ ไม่ป่วยง่าย ร่างกายสดชื่น ฟื้นตัวเร็วหากมีการเจ็บป่วย มีความสุขทั้งทางด้านกายและจิตใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างได้ ด้วยวิธีการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจ ได้แก่ การรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลัง การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และการท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกและภายในที่ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้