สุขภาพ

สุขภาพ ดีต้องมีน้ำหนักตัวใกล้ค่ามาตรฐาน บวกลบได้ไม่เกิน 7%

Categories

สิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่าใครมี สุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลโรคร้ายหรือไม่เพียงใด สามารถพิจารณาได้จากรูปร่างและน้ำหนักตัวของแต่ละบุคคลนั่นเอง ผู้ที่มีน้ำหนักมากเกินไป หรือผู้ที่มีน้ำหนักน้อยจนเกินไป บุคคลทั้งสองประเภทนี้ในทางการแพทย์ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายประเภทต่างๆ ได้มากที่สุด การดูแลร่างกายให้มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมไม่อ้วนหรือผอมเกินไปย่อมส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้าน

สุขภาพ

http://www.bmeeclub.com/article/23/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99-3-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5

สุขภาพ ดีต้องมีน้ำหนักตัวสอดคล้องกับความสูงและมวลกาย

วิธีการคำนวณหาน้ำหนักมาตรฐานที่เหมาะสมของแต่ละคนนั้น เกณฑ์น้ำหนักดี สุขภาพ เยี่ยมจะสอดคล้องกับความสูงและค่ามวลกายเป็นการเฉพาะ แยกพิจารณาได้ดังนี้

สุขภาพ

http://fitnessbyovrj.blogspot.com/2015/11/8-40.html

น้ำหนักดี สุขภาพ เยี่ยมโดยอาศัยเกณฑ์ความสูง

ผู้ที่มี สุขภาพดี จะมีน้ำหนักตัวสอดคล้องกับความสูงโดยปกติสามารถดูได้จากตารางค่าความสูงและน้ำหนักโดยทั่วไปได้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้น้ำที่ได้จากการเปรียบเทียบกับความสูงสามารถบวกลบเพิ่มได้ 7% หากอยู่ในช่วงดังกล่าวก็ถือว่ามีเกณฑ์ปกติมาตรฐาน เช่น สูง 160 ซ.ม.ค่าน้ำหนักอยู่ที่ 47.4 – 51.0 กิโลกรัม เป็นต้น

น้ำหนักดี สุขภาพ เยี่ยมโดยอาศัยเกณฑ์มวลกาย

ผู้ที่มี สุขภาพดี จะมีน้ำหนักตัวสอดคล้องกับมวลกายโดยสูตรการคิดคำนวณจะใช้สำหรับบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไปแล้วเท่านั้น การคิดคำนวณให้นำน้ำหนักตัวที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง เช่น สูง 160 ซ.ม.หรือ 1.60 เมตร น้ำหนักตัว 70 ก.ก. ผลลัพธ์ที่ได้คือ 70 หารด้วย (1.60)2 เท่ากับ 27.34 จากนั้นนำไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

  • ผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่า 18.50 ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน หรือผอมเกินไป
  • ผลลัพธ์มีค่าระหว่าง 18.50 – 24.90 ถือว่ามาตรฐาน รูปร่างปกติ
  • ผลลัพธ์มีค่าระหว่าง 25.00-29.90 ถือว่าเกินกว่ามาตรฐาน หรืออ้วน
  • ผลลัพธ์มีค่ามากกว่า 30.00 ถือว่าเกินพิกัดมาตรฐาน หรืออ้วนมาก

จากตัวอย่างค่าที่ได้คือ 27.34 เท่ากับเป็นผู้อยู่ในภาวะอ้วน มีค่าเกินมาตรฐานแต่ยังไม่ถึงกับโรคอ้วนหรือเกินพิกัดนั่นเอง

โรคร้ายสำหรับผู้มี สุขภาพ แย่เพราะน้ำหนักผิดปกติ

ผู้ที่มีน้ำหนักตัวไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานนอกจากส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในชีวิตประจำวันไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพสมบูรณ์เต็มที่ 100% แล้วยังส่งผลต่อ สุขภาพ โดยรวมมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคภัยไข้เจ็บสารพัดโรคตามมาอีกด้วย โรคที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวผิดปกติไม่ว่าจะอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไปได้แก่โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด หัวใจ ไต เป็นต้น แต่ละโรคแม้ไม่ติดต่อแต่อันตรายและเรื้อรังทั้งนั้น

สุขภาพ

https://sukkaphap-d.com/13-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0/

สรุปน้ำหนักตัวมาตรฐาน สุขภาพ ดีแน่นอน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นในเรื่องของน้ำหนักตัวกับ สุขภาพ ดีต้องยอมรับว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้อยหรือมากเกินไปมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ ได้มากและส่วนใหญ่จะเป็นโรคประเภทเรื้อรังหายขาดได้ยากอีกด้วย ดังนั้น การควบคุมน้ำหนักตัวให้ได้และให้ดีจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน