สุขภาพ

นกเขาไม่ขัน สุขภาพ แย่ๆ ที่ผู้ชายรับไม่ได้ วันนี้มีทางออก

Categories

สุขภาพ ทางเพศหนึ่งในเรื่องสำคัญของผู้ชาย ปัญหาหรือ “นกเขาไม่ขัน” หรือ “นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ” ไม่ใช่เป็นเพียงการเสื่อมโทรมของอวัยวะภายในร่างกายเท่านั้น ยังมีผลต่อสุขภาพจิตและศักดิ์ศรีความเป็นชายอีกด้วย วันนี้เรามีเรียนรู้สาเหตุของการเกิดปัญหา การป้องกันและทางแก้ไข ทำอย่างไรให้กลับมาผงาดได้ดังเดิมกัน

สุขภาพ

https://men.kapook.com/view113941.html

สุขภาพ ทางเพศหนึ่งในเรื่องสำคัญของผู้ชาย

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานอวัยวะเพศของผู้ชาย ปัญหานี้ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาด้าน สุขภาพ เพียงอย่างเดียวในสายตาของผู้ชายทั่วๆ ไปแต่มีผลต่อสุขภาพจิตและความมั่นใจในความเป็น “ผู้ชายแท้” อีกด้วย อาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวส่วนมากพบให้ผู้ชายอายุระหว่าง 40 ถึง 70 ปีโดยจากสถิติพบว่าผู้ชาย 5 คนจะมีผู้ประสบปัญหานี้ 1 คนหรือร้อยละ 20 เลยทีเดียว

สาเหตุของการเกิดอาการนกเขาไม่ขันหรือการไม่ตื่นตัวต่อสิ่งเร้าหรือตื่นตัวในระยะเวลาสั้นๆ ของอวัยวะเพศชายมีผลมาจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้

  • ความเครียด อาการนอนไม่หลับ
  • โรคประจำตัว
  • สูบบุหรี่ 
  • ดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถป้องกันและแก้ไขให้ สุขภาพ ทางเพศกลับมาปกติเช่นเดิมได้แต่ต้องไม่ใช่การซื้อยามารับประทานเอง

สุขภาพ

https://www.pobpad.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1

ปัญหา สุขภาพ ทางเพศอาการไม่แข็งตัวป้องกันและรักษาได้จริง

สำหรับปัญหา สุขภาพ ของท่านชายที่มีอาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศดังเดิม วิธีป้องกันและแก้ไขสามารถทำได้ด้วยการตรวจสอบระดับความแข็งตัวของอวัยวะเสียก่อน หากตกอยู่ในสภาวะนกเขาไม่ขันจึงเริ่มทำการตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หากไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยแต่อวัยวะไม่สามารถแข็งตัวได้ กรณีนี้ต้องพบแพทย์เพื่อใช้ยา หรือการผ่าตัดเข้าแก้ไข

ตรวจสอบระดับความแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ระดับความแข็งตัวของ สุขภาพทางเพศ ท่านชายมีทั้งหมด 4 ระดับหรือในทางการแพทย์เรียกว่า 4 เกรดหรือ The Erection Hardness Score ( EHS ) แต่ละเกรดมีสภาพของอวัยวะเพศชายดังนี้

  • EHS 1 ภาวะเสื่อมสมรรถภาพอย่างรุนแรง ตอบโต้สิ่งเร้าได้แต่ไม่แข็งตัวเลย
  • EHS 2 ภาวะเสื่อมสมรรถภาพปานกลาง ตอบโต้สิ่งเร้าได้ แข็งตัวเล็กน้อยแต่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้
  • EHS 3 ภาวะเสื่อมสมรรถภาพระยะแรก ตอบโต้สิ่งเร้าได้ แข็งตัวไม่เต็มที่มีเพศสัมพันธ์ได้
  • EHS 4 ภาวะปกติ สามารถใช้งานและสืบพันธุ์ได้ปกติ

การป้องกันภาวะการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศ

สุขภาพทางเพศ ของผู้ชายจะเสื่อมและเสี่ยงต่ออาการไม่แข็งตัวได้หากสภาพร่างกายมีภาวะโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังประเภทต่างๆ เช่น ความดัน เบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคไขมันในเส้นเลือด ประกอบกับมีภาวะเครียด มีอาการนอนไม่หลับร่างกายไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศได้เพียงพอทำให้ไม่เกิดการแข็งตัว หรือแข็งตัวได้เพียงระยะสั้นๆ

ด้วยเหตุนี้การทานอาหารให้ถูกสุขอนามัยและออกกำลังกายทุกวันนอกจากลดความเครียด นอนหลับสบายและยังไม่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังได้อีกด้วย ท้ายที่สุดอวัยเพศก็จะกลับมาใช้งานได้ตามเดิมนั่นเอง

สุขภาพ

https://www.pinterest.com/pin/1105774514727583900/

สรุปการป้องกันแก้ไขและรักษาอวัยวะเพศให้มี สุขภาพ แข็งแรง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นความสำคัญของ สุขภาพ อวัยวะเพศของท่านชายไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ความเสื่อมลงของสังขารทั่วไปเท่านั้น ยังมีผลต่อสุขภาพจิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลูกผู้ชายอีกด้วย หากไม่ต้องการประสบปัญหาดังกล่าวต้องดูแลใส่ใจและเลี่ยงปัจจัยใจต่างๆ ให้มากที่สุดนั่นเอง