ทริค

ทดสอบความฟิตของร่างกายผ่านระบบกระดูก

Categories

สำหรับผู้ที่อยากรู้ว่า ณ ขณะเวลานี้ ร่างกายของเรามีความฟิตมากน้อยเพียงใด Tips & Tricks แบบทดสอบกระดูกโครงสร้างหลักของร่างกายบอกท่านได้ เพียงทำแบบทดสอบ 3 ขั้นตอนก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าวันนี้กระดูก กล้ามเนื้อและข้อสมบูรณ์แข็งแรงมากน้อยเพียงใด วันนี้มาเรียนรู้แบบทดสอบทั้งสามไปพร้อมๆ กันได้เลย

ทริค

https://www.pinterest.com/pin/386042999315482696/

กระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ 3 ประสานที่ต้องมี Tips & Tricks ทดสอบ

สำหรับ Tips & Tricks แบบทดสอบ 3 ข้อที่สามารถบอกถึงความพร้อมความฟิตของร่างกายเป็นรูปแบบการทดสอบระบบการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อเพราะโครงสร้างหลักของร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วย 206 ชิ้นคิดเป็น 20% ของน้ำหนักตัว ส่วนกล้ามเนื้อมีทั้งหมด 640 ถึง 850 มัดแต่ละคนมีจำนวนแตกต่างกันคิดเป็น 40% ของน้ำหนักตัวและสุดท้ายข้อต่อมีทั้งหมด 6 ประเภทโดยแต่ละคนจะมีจำนวนแตกต่างกันออกไป หากทั้งสามส่วนแข็งแรงสมบูรณ์ทำงานร่วมกันได้ดีนั่นหมายความว่าโครงสร้างโดยรวมมากกว่า 60% สามารถใช้งานได้ปกตินั่นเอง

ทริค

https://www.sanook.com/health/18167/

Tips & Tricks ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย

การทดสอบความฟิตความแข็งแกร่งของร่างกาย Tips & Tricks ที่นำเสนอในวันนี้สามารถทำการทดสอบได้ถึง 3 ระบบ 3 ขั้นตอนเป็นขั้นๆ ดังต่อไปนี้

Tips & Tricks ด้านกระดูก

Tips & Tricks สุขภาพดี ด้านกระดูกสามารถทำการทดสอบได้ด้วยวิธีการทรงตัวนั่งกอดอกหลังตรงบนเก้าอี้ที่สามารถเหยียบพื้นได้พอดีเต็มฝ่าเท้า จากนั้นให้ลุกขึ้น ยืนตรงและกอดอกนิ่งไว้ 3 วินาทีจากนั้นนั่งลงในท่าเดิม ลุกและนั่งแบบนี้ต่อเนื่องกัน 1 นาทีจากนั้นให้สังเกตว่าใน 1 นาทีที่ลุกยืนและนั่งลงสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยไม่มีอาการเซหรือเวียนหัว หากไม่มีอาการถือว่าระบบกระดูกแข็งแรง

Tips & Tricks ด้านกล้ามเนื้อ

Tips & Tricks สุขภาพดี ด้านกล้ามเนื้อ ให้ผู้ทดสอบระบบกล้ามเนื้อ นั่งกอดอกหลังตรงบนเก้าอี้ที่สามารถเหยียบพื้นได้พอดีเต็มฝ่าเท้า จากนั้นให้ลุกขึ้น ยืนตรงและกอดอกนิ่งไว้ 3 วินาทีจากนั้นนั่งลงในท่าเดิม ลุกและนั่งแบบนี้ต่อเนื่องกัน 1 นาทีจากนั้นให้สังเกตว่ามีอาการปวดเกร็ง หรือตึงบริเวณกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อต้นขาและน่องหรือไม่ หากไม่มีอาการถือว่าระบบกล้ามเนื้อแข็งแรงดี 

Tips & Tricks ด้านข้อต่อของร่างกาย

Tips & Tricks สุขภาพดี ด้านข้อต่อของร่างกาย ให้ผู้ทดสอบระบบทดสอบระบบข้อนั่งกอดอกหลังตรงบนเก้าอี้ที่สามารถเหยียบพื้นได้พอดีเต็มฝ่าเท้า จากนั้นให้ลุกขึ้นยืนตรงและกอดอกนิ่งไว้ 3 วินาทีจากนั้นนั่งลงในท่าเดิม ลุกและนั่งแบบนี้ต่อเนื่องกัน 1 นาทีจากนั้นให้สังเกตว่าภายใน 1 นาทีถ้าไม่เกิดเสียงลั่นบริเวณข้อเข่า และไม่มีอาการปวดบริเวณข้อเท้าถือว่าระบบข้อต่อสมบูรณ์แข็งแรงดี

ทั้ง 3 ระบบหากทำงานสอดคล้องต้องกันเป็นอย่างดีแล้ว การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ย่อมจะมีความพร้อมสมบูรณ์เต็มที่นั่นเอง

สรุปผลการทดสอบความผิดผ่าน Tips & Tricks 3 ระบบ

ทริค

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น Tips & Tricks ทดสอบความแข็งแกร่งความฟิตของร่างกายทั้งระบบการทำงานของกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อภายในร่างกาย หากทั้งสามส่วนนี้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลานั่นหมายความว่าแต่ละวันของคุณจะสมบูรณ์แบบไปแล้วอย่างน้อยๆ 60-70% นั่นเองการดูแลให้ร่างกายปกติดีอยู่เสมอจึงต้องดูแลทุกระบบของร่างกายไม่สามารถให้ความสำคัญส่วนใด่วนหนึ่งเป็นการเฉพาะนั่นเอง