อาหารนั้นสำคัญไฉน?

ปัจจัยสี่ของมนุษย์ ประกอบไปด้วย อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม จะเห็นได้ว่า อาหารเป็นปัจจัยอันดับแรกที่คนเราขาดไม่ได้เลย หากไม่มีสารอาหารหล่อเลี้ยงร่างกาย ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ เพราะขาดสารอาหาร และถึงแม้เราจะบริโภคอาหารอยู่เป็นประจำทุกวัน แต่บริโภคแบบผิดวิธี เลือกทานแต่ของไม่มีประโยชน์ ขนมขบเคี้ยว และทานไม่ครบห้าหมู่ ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้อย่างแน่นอน อาจจะขาดสารอาหาร หรือหากรับประทานแต่พวก FAST FOOD ก็ก่อให้เกิดโรคอ้วน และโรคอื่น ๆ ตามมามากมาย ดังการเลือกบริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญ

หลักการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง และดีต่อร่างกาย

อาหาร เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อร่างกายอย่างมาก หากเลือกรับประทานอย่างถูกต้องก็สามารถส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคภัยได้ หลักการเลือกอาหารบริโภคในชีวิตประจำวัน รับประทานอาหารสด อาหารธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการน้อยสุด หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดจ้าน ขนมคบเคี้ยว เลือกบริโภคให้หลากหลาย ครบห้าหมู่ และสิ่งสำคัญห้ามอด หรือรับประทานมากเกินความจำเป็น ต้องบริโภคในปริมาณพอดี ที่เพียงพอต่อร่างกายต้องการ เพื่อนำไปสร้างพลังงานให้กับร่างกายในแต่ละวัน