สุขภาพ คนเมืองและวัยทำงานกับโรคร้ายที่ควรรู้

Categories

สุขภาพ ของคนวัยทำงานมีเรื่องที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษหลากหลายเรื่องเพราะรูปแบบของงานที่ทำแตกต่างกันออกไป การดูแลให้เกิดความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายจะส่งผลให้การทำงานในแต่ละหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น เรื่องที่ต้องดูแลและให้ความสำคัญมีทั้งในส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานและเรื่องร่างกายของผู้ทำงานร่วมกันนั่นเอง

สุขภาพ

https://www.thaihealth.or.th/Content/30835-6%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20.html

สุขภาพ วัยทำงานต้องแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

สุขภาพ

https://www.jobbkk.com/variety/detail/3240/%E0%B8%AA%E0%B8%98.%20%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%94%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

สำหรับวัยทำงาน การดูแล สุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญการใช้แรงกายแรงสมองอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ผู้ทำงานสามารถทำหน้าที่ได้คุ้มเงินค่าจ้างในสายตาของนายจ้าง ส่วนลูกจ้างก็จะมีความพร้อมในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวไปได้นานเท่าที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้การให้ความสำคัญในสิ่งแวดล้อมหรือกายภาพของที่ทำงานรวมถึงสภาพร่างกายจึงต้องให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

วิธีดูแล สุขภาพ ให้ดี การทำงานย่อมส่งผลดีตามไปด้วย

สำหรับวิธีดูแล สุขภาพ คนทำงานให้ปลอดภัย แข็งแรงสมบูรณ์ทำได้ไม่ยากเพียงใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไม่มองข้ามและมีดวงตาที่ 3 ที่ช่วยคาดการณ์เพื่อป้องกันผลเสียเพียงเท่านี้ก็สามารถทำงานได้สมบูรณ์เต็ม 100 ถูกใจนายจ้างและเพื่อนร่วมงานได้อย่างแน่นอน วิธีการดูแลป้องกันที่สำคัญประกอบไปด้วย

วิธีดูแล สุขภาพ ทางกายภาพหรือสถานที่ทำงาน

ปกติแล้วสถานที่ทำงานจะมีหน่วยงานราชการกำกับดูแลสภาพของที่ทำงานที่จะไม่ส่งผลให้พนักงาน ลูกจ้าง สุขภาพเสีย หรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว แต่ความน่าสนใจและความจำเป็นที่ต้องทราบคือการทำงานในกลุ่มของฟรีแลนด์ รวมถึงการทำงานแบบ Work from home ในช่วงที่เกิดโรคระบาด บริเวณที่ทำงานของบ้านแต่ละบ้าน ห้องแต่ละห้องควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ตลอดทั้งวัน สามารถเปิดหน้าต่างๆ ให้ลมธรรมชาติพัดผ่านเข้าออกได้ไม่ต้องอาศัยแอร์ตลอด 24 ชั่วโมงจะดีที่สุด

วิธีดูแล สุขภาพ สำหรับผู้ใช้แรงงานเป็นหลัก

สำหรับผู้ใช้แรงงานความน่าสนใจอยู่ที่ความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมีและสถานที่ทำงานต้องถูกสุขลักษณะซึ่งปกติจะต้องทำตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการอยู่แล้ว ในส่วนของการใช้แรงงานที่จะไม่ให้ สุขภาพเสีย คนทำงานต้องระวังและต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้กระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้ดี อย่าใช้งานเกินกำลัง ซ้ำท่าทางเดิมบ่อยๆ รวมถึงการใช้งานแบบผิดวิธีโดยเฉพาะหากต้องใช้แรงงานเกี่ยวกับการยกขึ้นลงสิ่งของ

การใช้งานเกินกำลังเกินศักยภาพของกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อจะทำให้เกิดการอักเสบได้ง่าย ในขณะที่การทำงานในท่าทางเดียวกันตลอดเวลาสามารถก่อให้เกิดพังผืดและการยึดติดของข้อได้ง่าย และการยกสิ่งของขึ้นลงผิดท่าทางจะทำให้กล้ามเนื้อรวมถึงระบบกระดูกข้อต่อเสียหาย สุขภาพ ทรุดโทรมโดยไม่รู้ตัวได้ การมีอุปกรณ์เสริมเข้าช่วยเพื่อสร้างความปลอดภัยก็ดีไม่น้อย เช่น เสื้อล๊อคหลังเวลายกของ การเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 2 ชั่วโมง เป็นต้น

วิธีดูแล สุขภาพ สำหรับผู้ใช้แรงงานสมองเป็นหลัก

สำหรับผู้ใช้แรงงานสมอง ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานที่นั่งอยู่กับที่ทำงานผ่านหน้าจอคอมเป็นหลัก การจัดบริเวณให้เหมาะสมมีแสงสว่างเพียงพอ มีต้นไม้เล็กๆ ไว้ข้างคอมช่วยดูดซับมลพิษ รวมถึงการผิดคอมทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จจะช่วยไม่ให้เกิดความเครียดและอาการความดันโลหิตสูงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถป้องกัน สุขภาพเสีย ได้ 

การทำความสะอาดบริเวณที่นั่งทำงาน หน้าจอคอมช่วยให้ผิวหนังบนใบหน้าไม่เกิดสิว ฝ้าและผื่นภูมิแพ้ และที่สำคัญการได้พักสายตาและเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 2 ชั่วโมงจะช่วยลดอาการ สุขภาพ เสื่อมเพราะไหล่ติด พังผืดตามข้อ หรือหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมได้ดีอีกด้วย

ทั้ง 3 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นรับรองว่าสามารถช่วยให้คนทำงานมี สุขภาพ ที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทำงานในทุกๆ วันอย่างแน่นอน

สุขภาพ

https://kinrehab.com/news/view/78/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94-office-syndrome-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2

สรุป สุขภาพ คนวัยทำงานต้องดูแลให้ดีและทั่วถึง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น การเรียนรู้สาเหตุของการเกิดโรคสำหรับคนวัยทำงานจะช่วยให้แต่คนละมีภูมิความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโรคร้ายต่างๆ มากที่สุด ส่งผลให้ สุขภาพ แข็งแรงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหาเลี้ยงครอบครัวต่อไปได้นานเท่าที่ต้องการอย่างแน่นอน