พลังงานในอาหารแต่ละมื้อร่างกายต้องการมากน้อยเพียงใด

Categories

อาหาร ที่บริโภคในแต่ละมื้อนอกจากต้องเลือกบริโภคให้ถูกหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ตรงเวลาแล้ว ระดับพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อก็มีความแตกต่างกันออกไปอีกด้วย มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็นและอาหารว่างแต่ละครั้งที่รับประทานพลังงานควรมีปริมาณแคลอรี่มากน้อยเพียงใดวันนี้มีคำตอบ

ขอบคุณภาพจาก trueplookpanya.com

อาหาร ดีต้องมีประโยชน์และให้พลังงานที่เหมาะสม

สำหรับการรับประทาน อาหาร แต่ละมื้อในทุกวันไม่ว่าจะเป็นมื้อหลัก หรือมื้อเสริมประเภทอาหารว่างสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับประทานคือ “พลังงาน” หรือปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการในแต่ละมื้อนั่นเอง ความต้องการที่ไม่ถูกต้องตรงกันกับมื้ออาหารย่อมส่งผลให้เกิดการสะสมภายในร่างกายที่สุดแล้วโรคอ้วน ไขมันในเส้นเลือด และโรคเรื้อรังไม่ติดต่อประเภทอื่นๆ จะถามหาแบบไม่รู้ตัวได้นั่นเอง

ขอบคุณภาพจาก lovefitt.com

ระดับพลังงานที่ร่างกายต้องการจาก อาหาร แต่ละมื้อ

อาหาร แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติในการให้พลังงานแก่ผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไป ความต้องการพลังงานในร่างกายของแต่ละคนถูกแบ่งออกตามเพศ วัยและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน โดยเฉลี่ยแล้วพลังงานที่เหมาะสมกับร่างกายเป็นดังนี้

พลังงานที่ต้องได้รับจาก อาหาร ในแต่ละวันแบ่งตามเพศ

สำหรับปริมาณ แคลอรี่ในอาหาร หรือพลังจากที่ร่างกายต้องการได้รับในเพศชายเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 แคลอรี่ต่อวัน ส่วนเพศหญิงอยู่ที่ 1,600 แคลอรี่ต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นอีก 500 แคลอรี่ต่อวันสำหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

พลังงานที่ต้องได้รับจาก อาหาร ในแต่ละวันแบ่งตามวัย

สำหรับปริมาณ แคลอรี่ในอาหาร หรือพลังจากที่ร่างกายต้องการได้รับตามวัยหรือช่วงอายุแบ่งออกได้ดังนี้

  • เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี คนชราและผู้หญิงวัยทำงาน ต้องการพลังงาน 1,600 แคลอรี่ต่อวัน
  • วัยรุ่นและผู้ชายวันทำงาน ต้องการพลังงาน 2,000 แคลอรี่ต่อวัน
  • วัยทำงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต้องการพลังงาน 2,500 แคลอรี่ต่อวัน

พลังงานที่ต้องได้รับจาก อาหาร ในแต่ละวันแบ่งตามกิจกรรม

สำหรับปริมาณ แคลอรี่ในอาหาร หรือพลังจากที่ร่างกายต้องการได้รับกิจกรรมหรือภารกิจหน้าที่ของแต่ละคนแบ่งออกได้ดังนี้ สำหรับผู้ใช้แรงงานจะต้องได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นมากกว่าบุคคลทั่วไปประมาณ 500 แคลอรี่ต่อวัน

พลังงานจาก อาหาร ที่รับประทานเข้าไป ผู้บริโภคนอกจากต้องเลือกรับประทานให้ครบ 5 หมู่แล้วยังต้องเน้นอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยนั่นหมายความว่าการรับโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ต้องไม่ใช่รูปแบบที่ส่งผลเสียหรือสะสมตกค้างในร่างกายถึงจะสามารถก่อให้เกิดพลังงานแก่ชีวิตอย่างแท้จริง

ขอบคุณภาพจาก ngthai.com

การรับพลังงานจาก อาหาร ของแต่ละคนในแต่ละวัน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น อาหาร แต่ละประเภทให้พลังงานที่แตกต่างมากน้อยกันออกไป การเลือกรับประทานให้ได้พลังงานที่เหมาะนอกจากดูช่วงอายุ วัยและเพศแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการทำงานการทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละควบคู่กันอีกด้วย ดังนั้น การเลือกบริโภคให้ถูกหลักโภชนาการตามวัยและหน้าที่การงานจึงเป็นเรื่องที่ต้องรู้เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่กับคนที่เรารักและครอบครัวไปนานๆ