อาหาร

ประเภท อาหาร ที่มีโอกาสเป็นพิษต่อร่างกายสูง

Categories

อาการแพ้ อาหาร เป็นกรณีที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านสารบางชนิดในสิ่งที่บริโภคเข้าไป สามารถเกิดอาการซ้ำๆ ได้และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ได้เช่นกัน โดยสถิติทางการแพ้แล้วพบว่าในประชากร 100 คนจะพบผู้ที่มีการอาการแพ้ประมาณ 10 คนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นๆ ที่สำคัญอาการแพ้เหล่านี้จะพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เป็นอาการแพ้ที่สามารถเกิดขึ้นร่วมกับโรคบางชนิดได้ในเวลาเดียวกัน เช่น ผื่นแพ้ผิวหนัง หอบหืด และโพรงจมูกอักเสบ

อาหาร

https://www.pinterest.com/pin/774124923792503/


ประเภทของ อาหาร ที่พบว่าผู้บริโภคมีโอกาสแพ้ได้มาก

กลุ่มของ อาหาร ที่พบว่าผู้บริโภคมีอาการแพ้ได้บ่อยที่สุดประกอบไปด้วยนมวัว, ไข่, แป้งสาลี, ถั่วประเภทต่างๆ, อาหารทะเล และปลาบางชนิด อย่างไรก็ตามอาการแพ้อาจจะจำแนกออกตามเชื้อชาติได้อีกด้วย เช่น ชาวเอเชียมีโอกาสแพ้นมวัวมากกว่าชาวยุโรป ทำให้ชาวเอเชียหันมาบริโภคนมแพะ นมควาย มากขึ้นในปัจจุบัน 

นอกจากตัวอย่างของประเภท อาหาร ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วอาการแพ้ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับการบริโภคสิ่งอื่นๆ ได้เป็นการเฉพาะตัวอีกด้วย เช่น กล้วย, พืชในกลุ่มกระเทียม เป็นต้น ดังนั้น หากผู้บริโภคเกิดอาการแพ้และมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ควรพบแพทย์เพื่อทำการทดสอบถึงต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดอาการจะดีที่สุด อย่ายึดติดเพียงตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้น

อาหาร

https://mgronline.com/infographic/detail/9600000105772

อาการแพ้ อาหาร ที่แสดงออกมีลักษณะอย่างไร?

อาการที่แสดงออกถึงการแพ้ อาหาร แต่ละคนจะแตกต่างและมีระดับความรุนแรงที่ไม่เหมือนกัน สามารถแสดงอาการผ่านระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายได้หลากหลายรูปแบบ เท่าที่ปรากฏอาการในปัจจุบันมีลักษณะที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าดังต่อไปนี้

แสดงอาการแพ้ อาหาร ทางผิวหนัง

อาการ อาหารเป็นพิษ ที่แสดงออกทางผิวหนังจะเกิดขึ้นได้ช้าเร็วแตกต่างกันไปตามระบบการสร้างภูมิในร่างกาย ผู้ที่ระบบการสร้างภูมิตอบสนอง อาหาร ได้อย่างรวดเร็วจะแสดงอาการแทบจะทันทีทันใดส่วนผู้ที่ร่างกายตอบสนองช้าอาจจะใช้เวลาตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไปจนถึง 12 ชั่วโมงก็เป็นไปได้ อาการที่ปรากฏได้แก่ ลมพิษฉับพลัน ตาบวม ปากบวม ผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น

แสดงอาการแพ้ อาหาร ทางระบบทางเดินอาหาร

อาการ อาหารเป็นพิษ ที่แสดงออกทางระบบทางเดินอาหารถือว่ามีอัตราและความเจ็บปวดค่อนข้างสูงและจะส่งผลต่อระบบขับถ่ายร่วมด้วย เช่น อาเจียน ท้องเสียเรื้อรัง อุจจาระมีเลือด เลือดออกในทางเดินอาหาร อาการเหล่านี้จะพบมากในผู้ที่มีอาการแพ้ อาหาร ทะเล

แสดงอาการแพ้ อาหาร ทางระบบหายใจ

อาการ อาหารเป็นพิษ ที่แสดงออกทางระบบทางเดินหายใจปรากฏบ่อยที่สุดคืออาหารหายใจติดขัด หายใจไม่เต็มปอด หรืออาการหอบ ส่วนอาการแพ้ อาหาร เช่น คัดจมูก น้ำมูกเรื้อรัง ไอ มีให้เห็นอยู่บ้างแต่คนส่วนใหญ่จะไม่คิดว่าเป็นรูปแบบของอาการแพ้

แสดงอาการแพ้ อาหาร ทางระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต

อาการ อาหารเป็นพิษ ที่แสดงออกทางระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอาการแพ้คาร์โบไฮเดรต-โปรตีน อาการแพ้ อาหาร ที่พบบ่อยคือ หน้ามืด เวียนศีรษะ บ้านหมุน เป็นลมหมดสติ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีอาการแพ้ อาหาร ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีอาการอื่นๆ อีกมากมายแต่พบไม่บ่อยนัก เช่น เด็กมีน้ำหนักไม่ขึ้นตามเกณฑ์ เติบโตช้าผิดปกติ รวมถึงอาการแพ้ที่เรียกว่า Anaphylaxis เป็นรูปแบบอาการแพ้ที่รุนแรงเกิดขึ้นพร้อมๆ กันหลายระบบในร่างกาย มีความร้ายแรงถึงชีวิตได้หายไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

อาหาร

https://siamrath.co.th/n/174299

สรุปแพ้ อาหาร รักษาและป้องกันได้

การแพ้ อาหาร อาจแสดงอาการอย่างฉับพลัน รุนแรง หรือเรื้อรังยาวนานได้ จากสถิติพบว่าเมื่อผู้ป่วยด้วยอาหารนี้อายุมากขึ้นความรุ่นและอาการแพ้จะลดลงเนื่องจากการตอบสนองด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันลดลงและไม่รวดเร็วเหมือนในช่วงอายุน้อยๆ นอกจากนี้มีบางอาการร่างกายสามารถปรับตัวให้เลิกต่อต้านและไม่แพ้ได้ เช่น การบริโภคนมวัว เป็นต้น การใส่ใจและคอยระวังเรื่องการบริโภคย่อมจะช่วยลดความเสียหายจากอาการแพ้รุนแรงได้ดีที่สุดนั่นเอง