ถกแขนเสื้อฉีดวัคซีน รักษาสุขภาพ ป้องกันโควิด19

Categories

ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด19 รวมถึงไทย การรักษา สุขภาพ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะนอกจากจะช่วยให้ตัวเองปลอดภัยจากโรคติดต่อแล้วยังช่วยให้คนในครอบครัว คนรอบข้างรวมถึงสังคมส่วนรวมมีโอกาสเสี่ยงแพร่เชื้อโรคที่น้อยลงอีกด้วย วันนี้จะมาเรียนรู้ถึงวัคซีนโควิด19 ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อย่างไร มีกี่ประเภท ฉีดแล้วไม่ติดต่อโรคจริงหรือไม่ ไปศึกษาพร้อมๆ กัน

วัคซีนแบบไหนฉีดแล้ว สุขภาพ ดีและเสี่ยงติดโรคน้อยลง

วัคซีนโควิด19 ทุกตัวฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้ว ผู้รับวัคซีนจะ สุขภาพ ดีขึ้นมีภูมิต้านทานมากขึ้นแม้จะสามารถติดโรคระบาดได้แต่ความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจะมีอันตรายน้อยลงมากนั่นหมายความว่า การฉีดวัคซีนโควิด19 ถือการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่สามารถติดเชื้อได้โดยกรณีที่มีการติดเชื้อผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนแล้วจะมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเป็นไปได้น้อยมาก

ประเภทของวัคซีนโควิด19 ที่ทำให้ สุขภาพ ร่างกายมีภูมิมากขึ้น

จากในช่วงเวลาแรกที่เปิดให้จองฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และให้ สุขภาพ แข็งแรงแม้จะป้องกันโรคไม่ได้แต่สามารถบรรเทาอาการป่วยเจ็บได้ดีไม่มีคนสนใจ ไม่มีใครให้ความร่วมมือ ต่อมาเมื่อมีการระบาดรอบ 3 รอบ 4 ต่างก็แย่งจะขอฉีดวัคซีน สุดท้ายมาจบลงด้วยขอวัคซีนโควิด19 แบบฟรีๆ ต้องได้รับวัคซีนดีที่สุด รวดเร็วที่สุด แย่งกันจองแย่งกันขอรับสิทธิ คนไทยเอาใจยากจริงๆ ปัจจุบันวัคซีนโควิด19 ที่ประชาชนควรรู้จักมีวิธีการผลิตด้วยกัน 2 แบบได้แก่

วัคซีนโควิด19 ฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และให้ สุขภาพ แข็งแรงแบบที่ 1

การผลิตวัคซีนโควิด19 แบบแรก ฉีดแล้วช่วยให้ สุขภาพแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เป็นการนำเอาเซื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่เป็นต้นกำเนิดโควิด19 ที่ตายแล้วฉีดเข้าร่างกายมนุษย์ เพื่อให้ร่างกายทำการสร้างเม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกาย แต่เนื่องจากเป็นเชื้อที่ตายแล้วจึงมีผลให้การตอบสนองใช้เวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

วัคซีนโควิด19 ฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และให้ สุขภาพ แข็งแรงแบบที่ 2

การผลิตวัคซีนโควิด19 แบบที่สอง ฉีดแล้วช่วยให้ สุขภาพแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เป็นการนำเอาบางส่วนของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่เป็นต้นกำเนิดโควิด19 ส่วนที่เป็นหนามฉีดเข้าสู่ร่างกายผ่านตัวนำซึ่งมี 2 รูปแบบคือ

  • ใช้ไวรัสตัวอื่นห่อหุ้มหนามของไวรัสโคโรน่าแล้วฉีดเข้าร่างกาย
  • ใช้โปรตีนห่อหุ้มหนามของไวรัสโคโรน่าแล้วฉีดเข้าร่างกาย

ทั้งสองแบบจะสร้างสภาวการณ์ให้เหมือนมีสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย การสร้างภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นได้เร็วและมีเอฟเฟกต์มากเรียกง่ายๆ ว่าภูมิขึ้นเร็วแต่ร่างกายเหนื่อยหน่อยนั่นเอง

การฉีดวัคซีนสร้างให้ สุขภาพ แข็งแรงขึ้นได้จริง

แม้การฉีดวัคซีนจะช่วยให้ สุขภาพ แข็งแรงขึ้น เมื่อติดโรคระบาดโควิด19 มีโอกาสเสียชีวิตยากขึ้น ใช้เวลาในการรักษาตัวน้อยลง ปอดถูกทำลายน้อยลงไม่วัคซีนไม่ใช่ยารักษาโรค การเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ไม่อยู่ในหมู่คนจำนวนมากและใช้แอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ต้องสัมผัสกับสิ่งรอบตัวยังคงมีความจำเป็นและสำคัญอยู่นั่นเอง