ฉีด VS ไม่ฉีด VS ฉีดสลับ แบบไหนดีกว่ากัน

Categories

คำถามที่ว่าในช่วงเวลาแห่งการระบาดของโควิด19 สุขภาพ จะดีได้ต้องฉีด หรือไม่ฉีดวัคซีน และถ้าเลือกจะฉีดแล้ว ฉีดแบบ 2 เข็มตัวยาเดียวกันหรือแบบสลับไขว้ตัวยา เลือกแบบไหนจะดีที่สุดวันนี้มีคำตอบ ไปติดตามกันได้เลย

สุขภาพ ดีได้ไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีด ก็ต้องทำเหมือนกัน

มาตรการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือบ่อยๆ ส่วนให้ สุขภาพ ดีและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสต้นเหตุโรคระบาดโควิด19 และยังส่งผลให้ห่างไกลจะโรคอื่นๆ ไปในตัวอีกด้วย ไม่ว่าจะได้รับวัคซีนหรือไม่ รูปแบบไหนก็ตามยังคงต้องรักษากติกาการใช้ชีวิตเช่นนี้ต่อไป ไม่ใช่แต่ตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อคนรอบตัวที่เรารักและแสดงความรับผิดชอบสังคมส่วนร่วมอีกด้วย

ผลการวิจัย สุขภาพ ผู้ฉีด ไม่ฉีดและฉีดสลับ

ผลการวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่า การฉีดวัคซีนช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 มีอาการป่วยไม่รุนแรง ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต นั่นหมายความว่าการได้รับวัคซีนนอกจากเป็นการทำให้ สุขภาพ ดีต่อผู้รับแล้วยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกับสังคมได้อีกด้วย ส่วนเรื่องการสลับวัคซีนในการฉีดนั้นหมอยงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการทดลองและเก็บสถิติออกมาแล้วว่าสามารถสลับวัคซีนในการฉีดได้และให้ผลสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าซึ่งคนไทยโดยเฉพาะสังคมโซเชียลโจมตีอย่างรุนแรง 

ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้และอังกฤษมีการนำเอาทรัพยากรด้านวัคซีนที่ตนเองมีอยู่ทำการวิจัยในรูปแบบเดียวกับหมอยงและทำให้ สุขภาพ ดีมีภูมิขึ้นเร็วเช่นเดียวกัน คนไทยจำนวนมากโดยเฉพาะในเฟสบุ๊กและสังคมออนไลน์ต่างยกย่องสรรเสริญและยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดทั้งที่คนไทยคิดก่อนแต่ไม่มีใครฟัง อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยของหมอยงกลับเป็นที่ฮือฮามากในต่างประเทศ มีการแพร่กระจายข่าวสารอย่างกว้างขวางในขณะที่คนไทยยังไม่ให้ความสำคัญ

การฉีดวัคซีนมีผลดีต่อ สุขภาพ ผู้ได้รับอย่างไร

ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพ ของผู้ที่ฉีด ไม่ฉีดและฉีดวัคซีนสลับมีอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคโควิด19 ได้มากน้อยแตกต่างกันดังนี้

ภูมิคุ้มกันและ สุขภาพ ของผู้ไม่ฉีดวัคซีน

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด19 เลยเปอร์เซ็นต์ สุขภาพแข็งแรงดี พ้นภาวะเสี่ยงการติดโรคและอการเจ็บป่วยหนักต่ำที่สุด หากไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือบ่อยๆ ไม่กินของร้อนช้อนตัวเองโอกาสรอดจากโรคระบาดนี้เกือบเท่ากับ 0% 

ภูมิคุ้มกันและ สุขภาพ ของผู้ฉีดวัคซีน 2 เข็มตัวเดียวกัน

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด19 แล้วเปอร์เซ็นต์ สุขภาพแข็งแรงดี และพ้นภาวะเสี่ยงอาการเจ็บป่วยหนักเกิดภูมิคุ้มกันอยู่ในช่วง 90-98% ขึ้นไป

ภูมิคุ้มกันและ สุขภาพ ของผู้ฉีดวัคซีนสลับ

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด19 แล้วเปอร์เซ็นต์ สุขภาพแข็งแรงดี และพ้นภาวะเสี่ยงอาการเจ็บป่วยหนักเกิดภูมิคุ้มกันอยู่ในช่วง 95% ขึ้นไปและใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันภายในร่างกายน้อยกว่าการฉีด 2 เข็มชนิดเดียวกัน

การฉีด ไม่ฉีด ฉีดสลับมีผลต่อ สุขภาพ อย่างแน่นอน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นสรุปความได้ว่า สุขภาพ ของผู้ฉีดวัคซีนสลับมีภูมิคุ้มกันที่สูงและเร็วกว่าการฉีดแบบ 2 เข็มทั่วไป ในขณะที่ผู้ไม่ฉีดวัคซีนเลยมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูงและเมื่อติดโรคแล้วก็มีโอกาสอาการเจ็บป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้